Timo Hirvonen


Koulutan, opetan, valmennan ja konsultoin

Tarvitseeko oppilaitoksenne ulkopuolista näkökulmaa? Eikö uusi opetussuunnitelma tunnu vieläkään käynnistyvän? Arveluttaako erityisoppilaiden inkluusio? Miten ilmiöoppimista olisi hyvä toteuttaa? Entä digitalisaatio?

Mietitään näihin ja moniin muihin kysymyksiin ratkaisu, yhdessä.

Myös yksityisopetusta.


Minusta

Omaan 20 vuoden kokemuksen perusopetuksen eri koulumuodoista ja oppilaitosten toiminnan kehittämisestä. Olen toiminut sekä luokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana että erityisluokanopettajana. Tällä hetkellä työskentelen vaativan erityisen tuen erityisammattioppilaitoksella vastuuopettajan virassa.

Matkan varrella toimenkuvaani on kuulunut muun muassa johtoryhmätyötä, opetussuunnitelma -työryhmän luotsaamista, tieto- ja viestintäteknologian lanseeraamista osaksi kaupunkitasoista opetusta, digitiimiläisyys, arvioinnin monipuolistaminen, tutorin tehtävät, erityisopetuksellisen työnkuvan kehittäminen, S2 -opetusta, valmistavaa ja vaativa erityinen tuki etapissa.

Olen erityisen kiinnostunut ilmiö- ja tutkivasta oppimisesta, yhteisopettajuudesta, erityisoppilaiden kohtaamisesta ja mielekkäiden, toiminallisten puitteiden luomisesta oppilaiden näkökulma huomioiden.

Työstän väitöskirjaa erityisoppilaiden positiosta ja toimijuudesta sadutuksen keinoin.


Yhteystiedot

Email: timo.a.hirvonen(a)gmail.com

Y-tunnus 2959933-6

Lisätietoa:
LinkedIn (CW)
Lapsinäkökulmaisia pohdintoja

Räätälöityjä ratkaisuja arvosanojen nostamiseen, motivaation löytämiseen, oppimisstrategioiden etsimiseen ja erityiseen tukeen.

”Timo oli paras mahdollinen opettaja, jota ajatella saattaa. Hän on innostava ja taitava pedagogi, joka onnistui luomaan lyhyessä ajassa erittäin toimivan kontaktin melko sulkeutuneeseen lapseen. Tavoitteemme lapsen matikkainnostuksen ja -itsetunnon palauttamisesta onnistui täydellisesti. Timon tapaamiset kannattelivat lapsen matikkaa erityisesti alussa, kun usko oli vielä kateissa. Timo jää perheemme muistoihin korona-aikana alkaneen ekan luokan ehdottomasti parhaana opena.”


Pyydä räätälöity tarjous:

© Timo Hirvonen 2019 – Kuvat Pexels free – Y-tunnus 2959933-6 ©