Timo Hirvonen


Koulutan, opetan, valmennan ja konsultoin

Tarvitseeko oppilaitoksenne ulkopuolista näkökulmaa? Eikö uusi opetussuunnitelma tunnu vieläkään käynnistyvän? Arveluttaako erityisoppilaiden inkluusio? Miten ilmiöoppimista olisi hyvä toteuttaa? Entä digitalisaatio?

Mietitään näihin ja moniin muihin kysymyksiin ratkaisu, yhdessä.

Myös yksityisopetusta.


Minusta

Omaan yli kahdeksantoista vuoden kokemuksen perusopetuksen eri koulumuodoista ja oppilaitosten toiminnan kehittämisestä. Olen toiminut sekä luokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana että erityisluokanopettajana.

Matkan varrella toimenkuvaani on kuulunut muun muassa johtoryhmätyötä, opetussuunnuunnitelma- työryhmän luotsaamista, tieto- ja viestintäteknologian lanseeraamista osaksi kaupunkitasoista opetusta, digitiimiläisyys, arvioinnin monipuolistaminen, erityisopetuksellisen työnkuvan kehittäminen, S2 -opetusta, valmistavaa ja vaativa erityinen tuki etapissa.

Olen erityisen kiinnostunut ilmiö- ja tutkivasta oppimisesta, yhteisopettajuudesta, erityisoppilaiden kohtaamisesta ja mielekkäiden, toiminallisten puitteiden luomisesta oppilaiden näkökulma huomioiden.

Työstän väitöskirjaa erityisoppilaiden positiosta ja toimijuudesta sadutuksen keinoin.


Yhteystiedot

Email: timo.a.hirvonen(a)gmail.com

Y-tunnus 2959933-6

Lisätietoa:
LinkedIn (CW)
Lapsinäkökulmaisia pohdintoja

Räätälöityjä ratkaisuja arvosanojen nostamiseen, motivaation löytämiseen, oppimisstrategioiden etsimiseen ja erityiseen tukeen.


Pyydä räätälöity tarjous:

© Timo Hirvonen 2019 – Kuvat Pexels free – Y-tunnus 2959933-6 ©